Student

Student

Studenten förtjänar en fest efter examen. Vi ger dig idéer till kort som du kan göra själv till huvudpersonen för dagen. Är du värden, inspirerar vi dessutom vi dessutom till fina inbjudningskort.