2. Existentiell kunskap

2. Existentiell kunskap

Existentiell kunskap tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sina färdigheter för att förstå att livet och tillvaron skiljer sig från barn till barn. Detta sker när de ritar, målar, gör tavlor och dokumentationsmaterial som tjänar som små bevis på all ny kunskap de har tillägnat sig, vad de har upplevt och upptäckt.

/40 /80 /120
/40 /80 /120