5. Kroppskunskap

5. Kroppskunskap

Kroppskunskap tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sig av sin fysik, sin styrka och sin kropp för att ge uttryck för idéer och känslor. Detta sker genom fingermålning, hand- och fotavtryck, färgläggning och dekoration av skärmväggar och kulisser, teckningar och motiv på stora ytor, framställning av stora kollage och skulpturer och då man använder sig av verktyg.

/40 /80 /120
/40 /80 /120