Bonbonherstellung | Unsere vielen Bastelartikel hier ansehen

Bonbonherstellung | Unsere vielen Bastelartikel hier ansehen

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sig av sina färdigheter för att uppfatta och uttrycka rytmer, toner, klangfärger och melodier. Detta sker när de samtidigt som de lyssnar till musik, klanger eller ljud använder sig av akrylfärg för att återge musiken och genom den få inspiration till att uttrycka sig på papper eller målarduk.

/40 /80 /120
/40 /80 /120