Bullet journal och planner

Bullet journal och planner

Med en bullet journal eller planner kan du strukturera upp och därefter markera utförda uppgifter, samtidigt som din kreativitet kan få blomma ut. Kom igång med inspiration till att dekorera din kalender här.
1 ) Utvalda idéer
2) Oumbärliga produkter
3) Hitta material
4) Alla idéer


4. 

Alla idéerna